Keadilan Yang Adil Menurut Siapa?

Avatar photo
Reading Time: < 1 minute

Rasarasanya setiap pahala membawa kebahagian.

Pikiran yang ditenangkan tanpa kesadaran,

Perasaan yang dilembutkan tanpa paksaan,

Semua memberi dalildalil kehidupan yang membahagiakan.

 

Rasarasanya setiap dosa membawa dukacita.

Pikiran yang kebisingan oleh masa lalu,

Perasaan yang Kesumbangan oleh masa depan,

Semua memberi dalildalil kehidupan yang mendukacitakan.

 

#day05 #30hbc #30haribercerita #ceritarunnerlpc